Mokyklos psichologo atlyginimas skaičiuojamas atsižvelgus į jo kvalifikacinę kategoriją, pedagoginį stažą, pareigybės lygį bei tenkantį etatą (darbo krūvį).

Atlyginimas susideda iš 2 dviejų dalių: pastoviosios dalies ir priedo už A1 pareigybės lygį.

Pastovioji atlyginimo dalis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Pastovioji dalis skaičiuojama bazinį biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos dydį (2022-aisiais metais jis lygus 181Eur) padauginus iš kintamo koeficiento.

Pastoviosios dalies koeficientą pagal įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje numatytus kriterijus ir darbo užmokesčio fondą nustato mokyklos vadovas.

Prie pareiginės algos pastoviosios dalies pridedamas už A1 pareigybės lygį taikomas 20 proc priedas.

Pagrindas (įstatymai):

  1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas (VI skyrius, 38.1     ir 38.2)

2. Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų                   darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2022 metais, įstatymas (3 skyrius)

3. Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų                     darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymas (3 skyrius)

4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (II skyrius, 2 straipsnis)