Jaunojo švietimo psichologo rinkimai

RINKIMŲ TVARKA Kandidato anketa Profesinis prisistatymas (iki 150 žodžių), kolegos rekomendacija (iki 150 žodžių). Jeigu kandidatas save kelia savarankiškai, pakanka prisistatymo. Reikalinga daili nuotrauka. Anketa pridedama, ją siųskite adresu spsi@gmail.com. Atrankos kriterijai: Turėdamas tinkamą kvalifikaciją pradėjo dirbti švietimo įstaigoje psichologu neanksčiau kaip 2021/2022 mokslo metų pradžioje. Įžvalgiai vertino bendruomenės narių psichologines, asmenines, ugdymosi problemas ir…